Menu

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger 

Søften GF og Dansk Boldspil-Union forpligter sig til at beskytte dine personlige oplysninger. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Du bedes læse, hvordan vi behandler dine oplysninger her

Luk