Menu

Historie

Fodbolden i SGF

 

Begyndelsen

Fodboldspillet startede i skolen, hvor drengene havde et par timers boldspil om ugen, der foregik i grusgraven bag byen. Bolden var lavet af en pose eller sæk, der var stampet godt til med hø.

I SGF´s regi startede fodboldspillet formodentlig først omkring 1930, og foregik ved den gamle fattiggård, der blev nedlagt i 1928 og kom til at hedde Vestergården. Det gamle stuehus til Vestergården ligger i dag på Jupitervej 12, og banen, der flyttede efter græsmarkens placering, var et jævnt stykke jord mellem Vestergården og SGF’s nuværende klubhus på Neptunvej.

Banen blev markeret med kalkstreger, og den havde den størrelse forholdene nu tillod. Når de første spillere, der ankom om aftenen, flyttede de heste og kalve, som stod bundet i reb, væk fra banen. Derefter gik de ind i hestestalden og hentede trillebør og skovl for at fjerne de største kokasser og hestepærer. Men der var dog den fordel ved at spille, hvor kreaturerne havde græsset, for man var fri for at skulle klippe banen.

To pæle blev slået i jorden i hver ende, og så kunne spillet begynde.

Efter et års tid mente spillerne, at de var blevet så dygtige, at de kunne være bekendt at udfordre andre klubber, og SGF fik en aftale om en venskabskamp mod Tilst Boldklub, der længe havde haft fodbold på programmet. Der blev stillet bænke op på ladet af Alfred Brunds lastvogn, og hele holdet med til tilskuere drog afsted til Tilst.

De vendte noget slukørede tilbage efter at være blevet lammetævet 10-0.

I slutningen af 1940’erne gik fodboldspillet i SGF i stå, og det lå stille i cirka 25 år til generalforsamlingen i 1972, hvor man blev enige om at forsøge sig med fodbold igen.

 

Baner og klubhus

I 1936 blev der anlagt en fodboldbane nedenfor Balzergården på den anden side af Århusvej, hvor Andelsboligforeningen Jernaldervej ligger i dag. Omklædningsforholdene var primitive, for man klædte om mellem træerne i et læhegn. Først i 1955-56 blev en udrangeret jernbanevogn opstillet, og indvendig blev der sat en skillevæg op, så piger og drenge kunne klæde om hver for sig. Men der var ikke vand, så man kunne ikke komme i bad efter kampen.

Søften Gymnastikforening fik i 1955-56 sine første omklædningsfaciliteter.

 

Derfor søgte man Søften-Foldby Sogneråd om et klubhus, som blev bevilget i 1960 under forudsætning af, at medlemmerne deltog mest muligt i arbejdet. 

Men først omkring 1973 kunne SGF tage kunne tage det nye idrætsanlæg og det moderne klubhus på Neptunvej i brug. Klubhuset blev bygget af medlemmerne og en del frivillige, og senere fik stadion et 9000 watts lysanlæg.

 

Alt var perfekt, indtil bade- og omklædnings- rummene i klubhuset viste sig at synke så kraftigt, at de elektriske installationer, der var støbt ned i gulvet blev revet over, og ydermurene slog store revner.

 

Det første ”rigtige” klubhus, her fotograferet under opførelse af frivillige hænder i 1972-73, fik desværre en kort levetid, på grund af dårlig bæreevne i soklen. Dette til trods for, at den visse steder var 5 m. dyb. Det nuværende klubhus på Neptunvej, blev opført for kommunale midler i 1980.

 

I foråret 1979 bevilgede Hinnerup Byråd 265.000 kroner til reparation af huset. Undersøgelser viste imidlertid, at huset var for dyrt at reparere, og at et nyt hus ville koste 459.000 kroner, og derfor gik der endnu et par år, før et nyt klubhus var en realitet. 

 

SGF klubhus anno 2016

 

Fodbold på Fattiggården

Dengang spillede Søften-spillerne fodbold på Fattiggårdens græsmark, der hvor Planetkvarteret ligger i dag. Målene var et par stænger i jorden, og kokasserne tog man sig ikke synderligt af. I 1936 blev forholdene noget bedre, da banen ved Århusvej blev etableret - det der i dag hedder Jernaldervej. 20 år senere blev der også opstillet en gammel jernbanevogn ved siden af banen, og det var så Søftens første omklædningsfaciliteter. En af dem, der stadigvæk kan huske, hvordan det var at klæde om i vognen, er den mangeårige målmand for førsteholdet, Jan Blach.

 

På gyngende grund

I årene efter krigen svandt interessen for fodbolden i Søften, og det var ikke før 1972, at der igen blev mulighed for at spille noget rigtig bold i byen. Den nye opstart blev en stor succes og blev hurtigt fulgt op med et mindre klubhus på Neptunvej. På dette tidspunkt var der blevet etableret baner i den nederste del af Søndermarken - et område hvor der i dag ligger huse. Det viste sig hurtigt, at det nye klubhus stod på gyngende grund, og derfor måtte nedrives og erstattes af nye og større faciliteter. Og det er det klubhus, vi i dag kender fra Neptunvej.

 

 

Foreningens hovedformand fra 1976-82, ildsjæl i fodboldafdelingen og klubhus

bestyrer gennem 15 år Holger Wind, her fotograferet i 1974 med et fodboldhold.

 

Bagerst fra venstre: Holger Wind, Valde Kappel, Niels Jørgen Jacobsen, Arne Pilgaard, Bent Brund, Olaf Lübker og Bent Pedersen.

I midten: John Petersen, Günther Jessen og Fritz Martinussen.

Forrest: Søren Peter Poulsen, Preben Nielsen og Lars Klit.

 

I 1974 var der tilsyneladende ikke plads til gratis reklame i avisspalterne. På originalfotoet er reklamerne fjernet. Redaktøren har blotlagt Søren Peters brede bryst, og har kunne konstatere at Søften Køreskole var sponsor for holdet.

Søren Peter har i øvrigt varet formand for foreningen i årene 1966-70, og er ved generalforsamlingen i 2003 indtrådt i foreningens hovedbestyrelse.

 

En af de største ildsjæle bag alt, hvad der havde med klubhuset at gøre, var daværende formand og senere klubhusbestyrer Holger Wind - hans navn vil for altid være tæt knyttet til SGF. I mere end 20 år (1976-1982) var Holger en af nøglefigurerne i SGF. Holger startede med at træne et drenge-fodboldhold og som holdleder i håndbold. Håndboldholdet rykkede i hans tid som "indpisker" fra serie 2 til 3. division. Derudover fandt han også tid til at være formand for fodboldafdelingen, og senere var han i seks år hovedformand for SGF. Mest kendt er Holger nok, fordi han i 15 år passede kiosk og klubhus på Neptunvej. Morgen og aften, sommer og vinter. Holger kunne som regel altid findes i sit andet hjem, nemlig klubhuset. Her holdt han sammen på alle klubbens tråde. Stod man og manglede et telefonnummer, fungerede Holger som nummeroplysningen, havde man problemer med et snørebånd, var han "reservemor". Kort sagt klarede Holger (sammen med hustruen Tove) alt. Holger døde lørdag den 23. august 1997.

Holger Wind

 

 

Grus, græs og gryden

Med det nye klubhus var fodboldspillerne kommet tæt på opvisningsbanen, der i folkemunde aldrig hedder andet end "Gryden". "Gryden" var dog, som det også er tilfældet i dag, ofte genstand for opstandelse. I sommeren 1982 kom der så voldsomme sætningsskader på banen, at der blev målt niveauforskelle på op til 40 centimeter. Derfor måtte fodboldspillerne fare rundt til de forskellige baner i Søften. En anden ting, man var utilfreds med, var, at træningsbanen lå et stykke vej fra klubhuset - de gamle baner i Søndermarken. Klubben forpagtede på dette tidspunkt banerne for et år ad gangen. Allerede i september 1983 skrev man til kommunen og eftersøgte en mere permanent løsning, og man bad den om at se på anlæggelsen af et fodboldanlæg. Man måtte dog vente helt indtil august 1986, hvor byrådet efter et længerevarende pres vedtog, at der skulle anlægges en grusbane i Søften. På dette tidspunkt så det ikke for lyst ud for sæsonen 1987 - den gamle træningsbane ved Søndermarken var på dette tidspunkt blevet gravet op og klargjort til nybyggerier, og "Gryden" var stadig næsten ubrugelig. Det lykkedes dog for SGF - med hjælp fra skolens bane - at holde skindet på næsen, og i november 1987 var grusbanen klar til at blive taget i brug. Noget mange spillere siden hen har forbandet.

 

I starten af 1988 var der flere gode nyheder til SGF-fodbold, idet kommunen bevilgede en million kroner til opførelsen af en græsbane lige ud for klubhuset. Men som med alle de andre baner i Søften, viste denne bane sig også hurtigt at give store problemer. Da den var færdiganlagt sidst i april 1989, blev den nemlig kasseret på grund af sten på banen. Til sidst endte det dog med at banen, efter at være blevet renset for sten af frivillige, blev godkendt, og Søften havde fået det idrætsanlæg, som vi kender i dag. Siden dengang er der ikke sket så meget, bortset fra at man fik en støvlevask i 1995. I øvrigt arbejdes der netop nu også på en udvidelse af klubhuset, og det skal blive spændende at se, hvad den kommer til at indebære.

 

 

SGF Herrer fotograferet i 1982

 

Bagerst fra venstre:

Forrest:

 

Fra elevatorhold til rekordbold

Fodbolden har ikke været med i alle SGF's 100 år, men blev nu alligevel startet for længe siden. Formentlig i årene 1931-32 - lang tid før, der blev talt om debutkister, entreindtægter og kørepenge. I SGF's 85-årsskrift mindes Arne Pilgaard en af Søftens allerførste fodboldkampe mod Tilst:

"Spillerne blev transporteret til kampen på ladet af Alfred Brunds lastvogn. Kampen sluttede 0-10." Man blev iflg. Niels Riis slået af et langt bedre hold, som sågar havde rigtige fodboldstøvler.

 

SGF's førstehold var op igennem firserne og starten af halvfemserne et vaskeægte elevatorhold, der hyppigt skiftede række mellem serie 5 og serie 4. Det var ikke indtil oprykningen til serie 4 i 1995, at man for alvor bed sig fast i de "højere" rækker. Men så gjorde man det også med eftertryk. Således blev det allerede året efter for første gang nogensinde til en oprykning til serie 3. Begge oprykninger i øvrigt med Hans Espersen ved roret. Andetholdet ville i denne periode ikke stå tilbage for førsteholdet, og således lykkedes det også for serie 6-holdet at rykke op to år i træk. Oprykningen til serie 5 blev skabt på noget fantastisk spil på skrivebordet af træner Bjarne Pedersen. Året efter klarede man selv paragrafferne i sidste spillerunde mod Skødstrup. Således havde SGF ved begyndelsen af sæsonen 1997 både et serie 3 og et serie 4-hold. Trods flere meget tætte sæsoner lykkedes det ikke for førsteholdet at nå op i serie 2 indtil i år, hvor 12 sejre i træk banede vejen for oprykningen.

 

Serie 2

På en kold oktoberdag 2002, gjorde SGF's seniorherrer efter flere års forsøg endelig gjorde al tvivl om oprykning til skamme. I den sidste vigtige oprykningskamp blev Mols krøllet godt og grundigt sammen, og Søftens sejr på 8-1 betød, at holdet for første gang i klubbens historie rykkede op i serie 2.

 

 

Fodboldafdelingens førstehold i 2003 havde besluttet sig for at markere jubilæumsåret, ved for første gang i foreningens historie at spille i serie 2.

Bagerst fra venstre: Holdleder Claus Gissel, Espen Agger, Thomas Sten Sørensen, Thomas Terndrup, Thorbjørn Andersen, Jan Blach og træner Michael Lundgren. Forrest: Casper Eskildsen, Ronnie Pedersen, Lars Hvid,

Søren Møller, Morten Molle Løber Jacob Skov og Lars Sørensen.

 

 

Serie 1

I 2013 spillede SGF’s seniorherrer sig for første gang i serie 1. Desværre blev det kun til en sæson i serie 1 hvor holde atter måtte ned i serie 2. Men her viste holdet at der er serie 1 de skal være i. Men en målscore på 49-14, hvoraf de 7 gik ind under de sidste 2 kampe, hvor der bliv eksperimenteret med spillesystemet. Årets spiller var det år Jovan Krstic med scorer 15 mål af de 49 mål.

 

Fodboldafdelingens førstehold i 2013 spillede sig for første gang i foreningens historie at spille i serie 1. Her ses på træningslejr i Tyrkiet.

Bagerst fra venstre: Jan Blach, Peter Have, Daniel Kring Hansen, Søren Platz, Jovan Krstic, Jannik Lûbker, Søren Nygård, Ronni Glargaard Sørensen, Jannik Schulz, Lasss Skov og træner Martin Pop Løber

Forrest: Rune Thurlow, Morten Løber, Martin Koshaba, Jakob Skov, Andreas Rathcke, Kristian Platz, ?, Anders Gammalgård Poulsen, Frederik Horn, Jan Mikkelsen og Lindon Naybin

 

 

Damefodbold

Selv om det måske ikke er almen viden, har SGF også et velspillende dameseniorhold. De første piger begyndte at spille fodbold i SGF i 1985, hvor man tilmeldte et juniorhold under ledelse af Laurits Lauridsen, der trænede juniorerne hele vejen op til seniorrækken. Heldigvis er der siden dengang mange flere piger, der har fået øjnene op for fodboldspillet, men de seneste år er det gået lidt ned ad bakke med interessen for det såkaldte "Dream Team". Derfor besluttede man i 2001 at indgå et samarbejde med Grundførs damer. Det nye samarbejde har et ganske glimrende damesenior-hold, der indimellem spiller besnærende fodbold. Joan Klara Pedersen skrev i 1998 i SGF Nyt.

 

I 20?? bliv samarbejdet opløst og senior damefodbolden blev kørt videre i SGF regi.

 

I 2014 rykkede dameseniorholdet op i serie 1 for første gang i SGF regi.

 

 

Bagerst fra venstre: Martin ”Fætter” Lübker, , Kirstine Juul, Johanne Sterndorff, Anna Vilsøe, Sofie Bisgaard, Helle Bluhm, Sara Laigaard, Maria Thomasen, Casper Andreasen

Midt: Louise Venborg, Tanja Madsen, Sofie Venborg, Stine Filt, Maria Rasmussen, Amalie Flattum, Lotte skov

Forrest: Christina LaCour, Ditte Østergaard, Matilde Slumstrup, Pernille Glinnūm, Jannie Christensen, Mie Jepsen, Maiken Hougaard, Maria Vendelbo

 

 

 

Fremtiden

SGF Fodbold står anno 2017 meget stærkt med over 600 medlemmer og en stærk ungdomsafdeling der skal føre arven videre for SGF Fodbold.

 

 

 

 

 

 

Luk