Menu

Krisehjælp

Forsikring og krisehjælp

Man har som klub automatisk adgang til psykologisk krisehjælp, hvis der opstår en traumatisk hændelse i forbindelse med en aktivitet. Ordningen omfatter bl.a. medlemmer, ledere, trænere og dommere.
 

Psykologisk krisehjælp

Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm, som har åbent døgnet rundt på telefon +45 44 68 82 00.
Ved henvendelse oplyses:
  • Eget navn og adresse
  • Navn og adresse på din forening (SGF Fodbold - Søften)
  • Navn på kontaktperson i foreningen (Morten Wind Lübker)
  • Policenr. 653-603.328 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring)
Luk